Om oss - About us

  Modumpotene

Newfoundlandshund og Cairn Terrier.

Newfoundland dogs and Cairn Terrier

Innehaver av kennelen er Frode og Anica Johannessen. Et ektepar i midten av 50-årene.

Vi holder til i Geithus i Modum kommune. Modum kommune ligger i Buskerud.

Vi har 2 barn, en datter på 28 år og en sønn på 21 år. Begge har flyttet ut fra barndomshjemmet. Vi har 3 newfoundlendere og en cairn terrier. i tillegg har vi en kanin..

Kennelnavnet ble godkjent i FCI på våren 2015.


Vi ønsker at våre hunder skal være en del av familien, og derfor bor de inne i huset sammen med oss. De har en stor løpegård rett utenfor, og går derfor ut og inn som de selv ønsker. (Kan bli litt kaldt om vinteren :P)


Ellers er vi mye på utstilling, både i Norge og i Sverige og Danmark. Etter hvert blir det vel en del turer lengre avgårde.

Denne hobbyen har gjort at vi har blitt kjent med mange flotte mennesker og har gitt oss mange fine opplevelser.


Vi bruker all vår tid på våre hunder og ønsker at de skal leve et normalt hundeliv. De er alltid rundt oss og stort sett med oss. Våre hunder har forskjellige personligheter, og må derfor behandles individuelt.


The kennel is owned and operated by Anica and Frode Johannessen. We are a married couple in the middle of 50s, who lives in Geithus in Modum, Norway. Modum is situated in a county called Buskerud.


We have 2 adult children, 1 daughter 28 years old, and one son, 21 years old. Both have mooved out of our home. We have also 3 newfoundlands, 1 cairn terrier and 1 bunny.

The name of our kennel was approved by FCI in spring 2015.


We want our dogs to be part of our family so whey live together with us in our house. They have a big space outside where they can run around, and they can go in and out of the house as they please (so in winter our house might get a bit cold :P)


We travel around alot to different dog shows in Norway, Sweden and Denmark. Later on we will probably travel even further. This hobby has introduced us to alot of great people, and we have made many friends through the years. It has also given us many great experiences!


We spend all our time on our dogs, and we want them to lead a natural dog life.. They are always near and most of the time together with us.

Our dogs all have very different personalities, so each dog has to be handled individually. 

Alle bilder på denne side er Modumpotene kennels eiendom.

Det er ikke lov å kopiere eller laste ned bilder uten vårt samtykke.

All pictures on this site belongs to Modumpotene Kennel.

Downloading or copying pictures is not allowed, unless you get our approval.