Kull - Litters

  Modumpotene

Newfoundlandshund og Cairn Terrier.

Newfoundland dogs and Cairn Terrier

Kullplaner.


Tidligere kull.


For oss er det viktig at hund og eier passer sammen, og vi vil derfor prøve å finne den rette matchen.

Hos oss vokser valpene opp sammen med oss og med våre andre hunder, og valpene lærer da adferd av de voksne hundene.

De vil være utsatt for dagliglivets lyder og for mennesker og barn, og dette gir trygge valper som er klare for verden der ute.


Vi legger vekt på at du som valpekjøper hos oss skal føle at du blir ivaretatt på en god måte, og vi vil derfor (stort sett) alltid være tilgjengelige for en prat eller et besøk.Er du interessert i valp, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
It's very important to us that the dog and it's owner is a good match, and we will always look for the best match for our dogs.

The puppies will grow up in the house together with us and our dogs, and the puppies will learn alot from our adult dogs.

they will get used to all sorts of sounds, people and children, and this will make them ready to face the big world out there.


It's very important to us that you who buy a puppy from us will feel like you're being good taken care of, therefore we will (most of the time) be available for a chat or a visit.If you're interested in a puppy, don't hesitate to contact us and have a nice chat with us.

Alle bilder på denne side er Modumpotene kennels eiendom.

Det er ikke lov å kopiere eller laste ned bilder uten vårt samtykke.

All pictures on this site belongs to Modumpotene Kennel.

Downloading or copying pictures is not allowed, unless you get our approval.