Bur til bobil

  Modumpotene

Newfoundlandshund og Cairn Terrier.

Newfoundland dogs and Cairn Terrier

Frode har selv laget burene vi har i bobilen. Ta gjerne kontakt for mer info.

Alle bilder på denne side er Modumpotene kennels eiendom.

Det er ikke lov å kopiere eller laste ned bilder uten vårt samtykke.

All pictures on this site belongs to Modumpotene Kennel.

Downloading or copying pictures is not allowed, unless you get our approval.